Moraju da žive u kolibama u toku menstrucije.

 Žene u Nepalu izolovane, tokom menstruacije.

menstruacija
Source: Khmer Times

Jedan od bizarnijih običaja na svijetu je izolovanje žena tijekom menstrualnog ciklusa. Ovaj običaj nazvan "Chhaupadi" datira već dug niz godina u Nepalu. Žene se u toku menstruacije protjeruju iz svojih kuća, a zabranjeno im je kuhati ili dodirivat tuđu hranu. Istovremeno "nečistoj ženi" je zabranjen je ulaz u hramove, djeljenje vode i hrane sa drugima. 

Izolovane od svijeta ostaju tjedan dana u kućicama koje se zovu Chhau, kućama od blata ili kamena. Međutim, mnoge žene završe u štali među životinjama. Protjerane od najdražih, osuđene na izolaciju mnoge žene su preminule. Nehigijenski ulovi i ugrizi zmija bili su kobni za mnoge od njih. Žene su pokušavale da se ugriju paleći vatru unutar kolibe, a mnoge je dim ugušio.

Jedan od najtragičnijih slučajeva gušenja dimom  desio se 2019. "Nečista" Ambe Bohare zapalila vatru da ugrije sebe i svoja dva sina koji su zajedno sa njom protjerani u Chhau. Boravak male dječice u kolibi sa majkom završio je kobno, preminuli su. Tijela je pronašao njen svekar, a uzrok smrti bio je gušenje dimom.

nečista žena
Source: The Guardian
Ovaj bizarni običaj osim u Nepalu, prakticira se i u nekim dijelovima Indije i Bangladeša.
Odlukom Vrhvonog suda 2005. u Nepalu, naloženo da se poruše ovakve kolibe, te da se kazni svako ko pokuša da natjera ženu da živi u nehgijenskim uslovima. Međutim, od stane domorodaca i barbarina koji smatraju ovaj običaj svetinjom,  izgrađene i obnovljene su Chhau kućice sa još gorim uvjetima za život.

Žalosno je to što neke od žena u Nepalu i danas  smatraju da je ovaj vid tradicije normalan, te da treba da se izoluju od porodice kako im njihova "nečistoća" nebi mogla nauditi. Istraživanja iz 2020. su pokazala da se ovaj običaj još uveliko primjenjuje, najviše u sjevernim dijelovima Nepala.

Post a Comment

Noviji Stariji