Dijete koje je odrastalo sa vukovima, nikad nije naučio čitat i pisati.

Dijete koje je odrastalo sa vukovima.

Dijete koje je odrastalo sa vukovima
Dijete koje je odrastalo sa vukovima je Dina Sanichar. Dječak kojeg su lovci 1867. pronašli s čoporom vukova, u Indiji.  Bili su šokirani saznanjem da se dječak od 6 godina nalazi među čoporom vukova, koji se prema njemu ponašali zaštitnički. Lovci su Dina uspjeli odvojiti od rulje vukova, te ga odvesti u sirotište Sikandra. U tom sirotištu je kršten i dobio ime Dina Sanichar.
Dječak je hodao na rukama i nogama, te zavijao, režao kao vuk. Odrastajući u okruženju sa vukovima, Dina je radio sve isto kao i oni. Godine provedene u divljini donijele su mu nepopravljivu štetu. Iako su godine rehabilitacije doprinjele da Dino malo razumije jezik, međutim, Dina nikad nije naučio čitat ni pisat. Najviše je volio  da šeta potpuno go, te da jede sirovo meso, iako su ga misionri u sirotištu  podticali za kuhanu hranu i lijep način odjevanja.
Svoju ljutnju i nezadovoljstvo pokazivao bi režanjem. Jedina osoba sa kojom se Dina volio družiti je dječak koji je također  odrastao s životinjama. Umro je od tuberkuloze 1895. U jednom Indijskom članku navodi se da je u prošlom stoljeću bilo oko 50 sličnih slučajeva, gdje su djeca završila u divljini, te odrastala s divljim životinjama.
Vase misljenje?