Ukleta napuštena psihijatrijska bolnica.

Psihijatriska bolnica u kojoj je prijavljeno preko 100 paranormalnih pojava.

Ogrebotine na zidovima,  prozorima, mrlje na podu. Jezive slika bivše psihijatrijske bolnice .

Ukleta napuštena psihijatrijska bolnica, tragovi paranormalnog uhvaćeni kamerom.

 
Ukleta bolnica Auckland
Ukleta napuštena psihijatrijska bolnica u Aucklandu

Psihijatrijska bolnica Kingseat u Aucklandu otvorena u 1932 i bila je otvorena do 1999. godine. Zatvorena je za vrijeme  reforme Novog Zelanda u javnom sustavu mentalnog zdravlja.
Zgrada koja uključuje mrtvačnicu, maksimalno sigurno područje kao i odjel za sestrice gdje su boravile, postala je glavna tema okolice. Mnogi tvrde da su svjedoci postojanju duhova, nadnaravnih događaja u ovoj bolnici.

Ukleta bolnica slike
Više od 100 prijava mještana na paranormalne pojave u napustenoj psihijatrijskoj bolnici

 

Pacijenti su bili zlostavljani.

Budući da je zatvorena, nekoliko slučajeva smrti iz ove bolnice su ponovo otvoreni zbog tvrdnji o teškim zlostavljanjima. 

Lokalna tvrtka uklet Auckland provela tri odvojene paranormalne istrage na imovinu prošle godine.

Dok zgrada je sada zapuštena, zidovi još uvijek nose stare ogrebotine. U  izvještajima je navedeno da je više od 800 pacijenata, koji su liječeni od bolesti i ovisnosti unutar zgrade bilo zatvoreno.

Video unutrašnjost psihijatrijske uklete bolnice…

Lokalna tvrtka Uklet Auckland, koja je specijalizirana u istrazi „duhova, NLO-a, urbane legende i zaboravljene povijesti ‚tog područja se posebno zainteresirala za istragu ovog mjesta.

Istraživački tim koji se bavio ovim pitanjima, došao je do šokantnog saznanja. Više medicinski sestara umrlo u bolinci Kingseat, mnogo više u odnosu na pacijente.
Samoubojstva osoblja je bila česta pojava.

Tim je također pronašao dnevnik bivšeg djelatnika koji je opisao u kakvim užasnim uvjetima su pacijenti prisiljeni da žive.
Bivši pacijent Stephen Lindsay je istraumatiziran sa događajima u bolnici. Odlučio je da progovori i iznese strašne događaje iz ove bolnice.

 

Ukleta napuštena bolnica.

Jedan od strašnih događaja je jedan dječak preminuo nakon što ga medicinska sestra izudarala. Navodno je ukrao komad hljeba.
Dva tinejdžera koji su bili pacijenti u bolnici nestali su 1967. godine. Nikad nisu pronađeni.

Stephen Lindsay je samo jedan od 200 tadašnjih pacijenata koji tvrdi  da ih je osoblje zlostavljalo. Zlostavljanje je bilo fizičko,  seksulano čak i elektro šokovima. Pacijentima su davali drogu kao  injekcije i bili su zaključavani u tamnicama satima.
Pacijenti su udarani i bili u modricama, otkrivaju svjedoci.

 

psihijatrijska bolnica.
Familija koja živi u blizini je rekla timu ‚Ukleti Auckland‘ da se duhovi redovno pokazuju,a tim je čak uspjeo da zabilježi nekoliko incidenata kao što je dozivanje imena ‚Stephen‘ kada su koristili ‚kutija za duhove‘ za komunikaciju sa duhovima u sobi.

 

Nasilje je trajalo 1960. i 1970. a neki slučaji su ponovo otvoreni da se utvrdi šta se tačno dešavalo. Iz istraživačkog tima su izjavili da još trebaju prikupiti dokaza da bi proglasili ovu psihijatrijsku bolnicu doista ukletom.

Vase misljenje?