Georgia Guidestones misterija

Georgia Guidestones misterija također identificirana kao američka verzija  Stonehenegea.

Iako je znanost i tehnologija napredovala u savremenom vremenu, ipak postoje stvari koje se ne mogu dokazati niti naći neka logička objašnjenja, za njih.

Georgia Guidestones misterija
Georgia Guidestones
Georgia Guidestones locirani u Elbert Country je sav umotan u misteriju,
Sagrađene  čak 1979. Na njihovim zidovima je ispisano 10 "nove zapovijedi" na raznim jezicima.
U prošlom članku iz ove kategorije pisali smo o misteriji Taos Hum. pročitajte misteriju ovog grada.


Post a Comment

Новија Старијa77